NL | ENG | FRA

Clubbestuur

(terug naar clubwerking)


Kunstschaatsclub Heuvelkouter is een statutaire vzw waarvan de zetel gevestigd is te Eikenlaan 8, 1790 Affligem en die ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Brussel.

Zoals vermeld in de statuten heeft de vereniging tot doel het kunstschaatsen op ijs naar een zo breed mogelijk publiek te bevorderen en kunstschaatsers op te leiden. Zij mag eveneens alle activiteiten ondernemen, die dit doel kunnen bevorderen, zoals het inrichten van schaatsgala's, demonstraties, wedstrijden, testen en andere activiteiten en feestelijkheden.
Clubrekening : vzw Kunstschaatsclub, 001-3901969-26